Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Công tác đào tạo  >  Bài hiện tại

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Nguyễn Đức Phong

By   /  29/10/2018  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện NCS Nguyễn Đức Phong

    Print       Email

Sáng ngày 25/10/2018 tại phòng họp tầng 2, trụ sở 9 tầng, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (VĐCKS) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Đức Phong, chuyên ngành Địa chất học (mã số 9440201) với tên đề tài luận án “Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Camri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam” dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Trần Nghi và PGS. TS Trần Tân Văn.

Hội đồng đánh giá luận án gồm bảy người do GS.TS Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất Việt Nam (THĐC) làm Chủ tịch Hội đồng. PGS.TS Doãn Đình Lâm, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam; PGS.TS Đinh Xuân Thành, Trường Đại học Khoa học tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội;  PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, THĐC là ba phản biện. TS. Trịnh Hải Sơn, VĐCKS và TS. Trịnh Xuân Hòa là hai Ủy viên. TS Nguyễn Đại Trung, VĐCKS là Thư ký Hội đồng.

Tham dự buổi lễ còn có mặt của hai thầy hướng dẫn là GS.TS Trần Nghi và PGS. TS Trần Tân Văn, cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài VĐCKS, gia đình, người thân và bạn bè của NCS Nguyễn Đức Phong.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Trị, Hội đồng đã thống nhất thông qua lý lịch khoa học và điều kiện cho phép NCS Nguyễn Đức Phong bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện.

TS. Nguyễn Đại Trung thông qua lý lịch khoa học và điều kiện cho phép NCS Nguyễn Đức Phong bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS Nguyễn Đức Phong đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của GS.TS. Doãn Đình Lâm, GS.TS. Đinh Xuân Thành; PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được có giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn.  Hội đồng cũng nghe bản tổng hợp 19 nhận xét tóm tắt luận án của 19 nhà khoa học và tổng hợp ba nhận xét luận án của bốn ủy viên Hội đồng.

NCS Nguyễn Đức Phong trình bày tóm tắt luận án

 

PGS.TS Doãn Đình Lâm, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam

Sau khi nghe NCS Nguyễn Đức Phong trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, của hai bản tổng hợp nhận xét tóm tắt luận án và của các nhà khoa học trong và ngoài VĐCKS tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 4/7 phiếu xuất sắc, GS.TS Trần Văn Trị  đã chúc mừng NCS Nguyễn Đức Phong  bảo vệ thành công luận án và chúc mừng VĐCKS có thêm một viên chức nghiên cứu đạt trình độ Tiến sĩ. Nghị quyết của Hội đồng cũng nêu rõ luận án đã tiếp cận đầu tiên ứng dụng phương pháp địa tầng phân tập cho các đá trầm tích Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam. Luận án đã xây dựng hệ các phương pháp nghiên cứu thạch địa tầng, sinh địa tầng, trầm tích và địa tầng phân tập để luận giải các đá trầm tích carbonat Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam. Luận án có thể áp dụng được để đối sánh địa tầng Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam với các khu vực lân cận.

GS.TS Tạ Hòa Phương – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Đức Phong đã phát biểu tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các thầy hướng dẫn, các nhà khoa học trong và ngoài VĐCKS, các bạn bè đồng nghiệp, và đặc biệt là gia đình là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để NCS hoàn thành thời gian học tập và nghiên cứu, bảo vệ thành công luận án.

 

Phòng KHĐT&HTQT

 

    Print       Email