Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Công tác đào tạo  >  Bài hiện tại

Hội thảo khoa học Luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Duy Bình

By   /  10/12/2018  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Hội thảo khoa học Luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Duy Bình

    Print       Email

Ngày 05/12/2018, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (VĐCKS) đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho dự thảo luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Bình với tiêu đề “Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc địa chất trũng Sông Ba và vùng Đông Triều-Quảng Ninh theo tài liệu địa chấn phản xạ” thuộc chuyên ngành Địa chất học có mã số 9440201 do GS. TSKH Phạm Khoản, hội viên Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam và TS. Trịnh Hải Sơn, Phó viện trưởng VĐCKS hướng dẫn.

Tham dự Hội thảo có TS. Trịnh Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VĐCKS – chủ trì Hội thảo cùng hơn 30 nhà khoa học trong và ngoài VĐCKS.

NCS Nguyễn Duy Bình giới thiệu dự thảo luận án tiến sĩ với các nét khái quát về: Mục tiêu của luận án nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc trũng Sông Ba và vùng Đông Triều Quảng Ninh theo tài liệu địa chấn phản xạ. Đánh giá hiệu quả của phương pháp địa chấn phản xạ cho các đối tượng nghiên cứu trên. Kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần khai thác các ưu điểm của phương pháp địa chấn phản xạ phục vụ các nghiên cứu địa chất nông như:- Phát hiện các đứt gãy, khối magma, cấu trúc địa chất ẩn khống chế quặng cũng như các tầng chứa than, nước ngầm, v.v. trong các khảo sát và nghiên cứu cấu tạo địa chất nông các mỏ; Khảo sát nền móng công trình phục vụ cho công tác khảo sát thiết kế xây dựng; Xác định các hoạt động kiến tạo trẻ ở các vùng có hoạt động trượt lở đất trong các nghiên cứu địa chất tai biến.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Trịnh Xuân Hòa đã nhấn mạnh đây là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng và quyết định đối với quá trình thực hiện luận án của NCS Nguyễn Duy Bình, thông qua Hội thảo mong muốn giáo viên hướng dẫn, các chuyên gia, các nhà khoa học sẽ đóng góp nhiều ý kiến về chuyên môn, học thuật, trao đổi thẳng thắn về bố cục, nội dung, mục tiêu, phương pháp tiếp cận, tính khoa học, tính thực tiễn, kết quả và những đóng góp mới của luận án, qua đó giúp NCS Nguyễn Duy Bình hoàn thiện luận án.

Các nhà khoa học tham dự Hội thảo cũng đã trao đổi, thảo luận và đưa ra rất nhiều ý kiến thiết thực về bố cục, nội dung, hình thức của dự thảo luận án cũng như về mặt chuyên môn, học thuật giúp cho NCS Nguyễn Duy Bình nhìn nhận tổng quát về luận án của mình và chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp.

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả các phiếu đánh giá của các nhà khoa học tham dự Hội thảo, TS. Trịnh Xuân Hòa đã kết luận NCS Nguyễn Duy Bình được phép bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở sau khi chỉnh sửa dự thảo luận án tiến sĩ theo những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học.

Phòng KHĐT HTQT

    Print       Email