Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Công tác đào tạo  >  Bài hiện tại

THÔNG BÁO LẦN II VỀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

By   /  19/02/2019  /  Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO LẦN II VỀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

    Print       Email

Triển khai các hoạt động thực hiện công tác tổ chức thi tuyển dụng viên chức theo Quyết định phê duyệt số 3299/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Thực hiện kết luận ngày 21/01/2019 cuộc họp Hội đồng thi và tuyển dụng viên chức, Viện Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển dự kiến thay đổi như sau:

+ Dự kiến thời gian thi: trong các ngày từ ngày 20/3 đến 30/3/2019.

+ Dự kiến địa điểm thi:

* Thi Tin học, tiếng Anh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

* Thi kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành tại trụ sở Viện.

+ Trước ngày tổ chức thi 20 ngày, Viện sẽ triệu tập thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự thi, thông báo cụ thể thời gian, các nội dung thi và các quy chế quy định của kỳ thi.

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

TB lần II. Thay đổi kế hoạch tuyển dụng 2019

 

    Print       Email