Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Hoạt động khoa học  >  Bài hiện tại

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện NCS Nguyễn Duy Bình

By   /  09/12/2019  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện NCS Nguyễn Duy Bình

    Print       Email

Sáng ngày 06/12/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Duy Bình, chuyên ngành Địa chất học; mã số 9440201, với đề tài luận án “Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc địa chất trũng Sông Ba và vùng Đông Triều – Quảng Ninh theo tài liệu địa chấn phản xạ” với sự hướng dẫn khoa học của GS.VS.TSKH Phạm Khoản, Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam và TS. Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Hội đồng đánh giá luận án gồm bảy người do PGS.TS Trần Tân Văn, Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng. TS. Nguyễn Đại Trung Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Thư ký Hội đồng; Các phản biện gồm TS. Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; TS.Doãn Ngọc San, Đại học Dầu khí Việt Nam; TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Dầu khí Việt Nam. Các ủy viên gồm GS.TS. Tôn Tích Ái – Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam; TS. Trịnh Xuân Hòa, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản.

Tham dự buổi lễ còn có mặt của hai thầy hướng dẫn là  GS.VS.TSKH Phạm Khoản, Hội  KHKT Địa vật lý Việt Nam và TS. Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài VĐCKS, gia đình, người thân và bạn bè của NCS Nguyễn Duy Bình.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Tân Văn, Hội đồng đã thống nhất thông qua lý lịch khoa học và điều kiện cho phép NCS Nguyễn Duy Bình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện.

TS. Nguyễn Đại Trung thông qua lý lịch khoa học và điều kiện cho phép NCS Nguyễn Duy Bình
bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS Nguyễn Duy Bình đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của TS. Nguyễn Văn Nguyên, TS. Doãn Ngọc San; TS Nguyễn Thanh Tùng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được có giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn.  Hội đồng cũng nghe bản tổng hợp 18 nhận xét tóm tắt luận án của 18 nhà khoa học và tổng hợp 04 nhận xét luận án của bốn ủy viên Hội đồng.

NCS Nguyễn Duy Bình trình bày tóm tắt luận án

Sau khi nghe NCS Nguyễn Duy Bình trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, của hai bản tổng hợp nhận xét tóm tắt luận án và của các nhà khoa học trong và ngoài VĐCKS tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 3/7 phiếu xuất sắc, GS.TS Trần Tân Văn đã chúc mừng NCS Nguyễn Duy Bình  bảo vệ thành công luận án và chúc mừng VĐCKS có thêm một viên chức nghiên cứu đạt trình độ Tiến sĩ. Nghị quyết của Hội đồng cũng nêu rõ kết quả ứng dụng địa chấn phản xạ nêu trong luận án đã xác định được đáy trầm tích Neogen bồn trũng sông Ba tại khu vực KrôngPa có chiều sâu đến 800m. Kết quả này là một đóng góp quan trọng trong nghiên cứu trầm tích luận cho các thành tạo Neogen Tây Nguyên theo xu hướng phân tích bồn trầm tích và bối cảnh kiến tạo hình thành nên các trũng Neogen Tây Nguyên. Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cho thấy hiệu quả của phương pháp địa chấn phản xạ trong nghiên cứu địa chất, đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học chuyên ngành cũng như phục vụ nâng cao hiệu quả sản xuất của chuyên ngành địa chất, địa vật lý.

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Duy Bình đã phát biểu tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các thầy hướng dẫn, các nhà khoa học trong và ngoài VĐCKS, các bạn bè đồng nghiệp, và đặc biệt là gia đình là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để NCS hoàn thành thời gian học tập và nghiên cứu, bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Phòng KH, ĐT & HTQT

    Print       Email