Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Hoạt động khoa học  >  Bài hiện tại

Ký kết Biên bản ghi nhớ với Khoa khoa học và công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản

By   /  05/01/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ký kết Biên bản ghi nhớ với Khoa khoa học và công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản

    Print       Email

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với Khoa khoa học và công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản. Nội dung chi tiết biên bản và các điều khoản cụ thể xem tại đây: MOU – VIGMR – Kumamoto University – 2022-2027 – En

    Print       Email