Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Articles by admin  -  Page 12
Latest

Quyết định Số: 82/QĐ-UBQG UNESCO

By   /  09/10/2017  /  Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết định Số: 82/QĐ-UBQG UNESCO

Thành lập Tiểu ban chuyên môn Công viên Địa chất toàn cầu Việt Nam

Đọc tiếp →
Latest

Tiềm lực Nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ

By   /  09/10/2017  /  Uncategorized  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Tiềm lực Nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ

* Các phòng ban nghiệp vụ: – Văn phòng – Phòng Khoa học, kế hoạch và Hợp tác Quốc tế – Phòng Kế toán-Tài chính * Các phòng nghiên cứu: – Phòng Cổ sinh và Địa tầng; – Phòng Thạch luận – Trầm tích luận; – Phòng Kiến tạo- Địa mạo; – Phòng Khoáng sản […]

Đọc tiếp →
Latest

Đào tạo sau Đại học

By   /  06/10/2017  /  Công tác đào tạo  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Đào tạo sau Đại học

Công tác đào tạo Sau đại học của Viện được thực hiện theo quyết định số 309/TTg ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 39/QĐ-QLKH ngày 17 tháng 12 năm 1981 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Viện đào tạo nghiên cứu […]

Đọc tiếp →
Latest

Thông báo tuyển sinh 2017 Đợt 2

By   /  06/10/2017  /  Công tác đào tạo  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển sinh 2017 Đợt 2

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 7/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển […]

Đọc tiếp →
Latest

Trung tâm Karst và Di sản địa chất

By   /  06/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Trung tâm Karst và Di sản địa chất

Vị trí và chức năng Trung tâm Karst và Di sản địa chất là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ về địa chất karst, địa chất […]

Đọc tiếp →
Latest

Phân viện khoa hoc Địa chất và Khoáng sản phía Nam

By   /  06/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phân viện khoa hoc Địa chất và Khoáng sản phía Nam

Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ về địa chất, khoáng sản. Là cơ quan trực thuộc và đại diện của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Trụ sở : 200 Lý Chính Thắng, phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 083.601.1069

Đọc tiếp →
Latest

Ban lãnh đạo đương nhiệm

By   /  06/10/2017  /  Ban lãnh đạo  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ban lãnh đạo đương nhiệm

Viện trưởng PGS.TS Trần Tân Văn                                                             Phó Viện trưởng Phó Viện trưởng TS. Trịnh Xuân Hòa TS. Trịnh Hải Sơn  

Đọc tiếp →
Latest

Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

By   /  06/10/2017  /  Ban lãnh đạo  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA CÁC THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KS. Nguyễn Thiện Giao Giai đoạn: 1965 – 1966 KS. Trương Dương Tấn Giai đoạn: 1966 – 1981 KS. Phạm Quốc Tường Năm 1981 GS. Dương Xuân Hảo Giai đoạn: 1981-1982 PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh Giai […]

Đọc tiếp →
Latest

Vị trí – Chức năng, Nhiệm vụ – Quyền hạn

By   /  06/10/2017  /  Uncategorized  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Vị trí – Chức năng, Nhiệm vụ – Quyền hạn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là viện nghiên cứu cơ bản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất và khoáng sản, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, […]

Đọc tiếp →
Latest

Hội thảo quốc tế ” Phân tích thực hành hệ thống dữ liệu của bơm nhiệt điện”

By   /  29/09/2017  /  Hội nghị hội thảo  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Hội thảo quốc tế ” Phân tích thực hành hệ thống dữ liệu của bơm nhiệt điện”

Trên cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (VIGMR) và Cục Địa chất Nhật Bản (GSJ)/AIST trong khuôn khổ Dự án hợp phần “Phát triển năng lượng tái tạo thông qua việc sử dụng hệ thống bơm địa nhiệt ở các khu vực CCOP”, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp với Cục Địa chất Nhật Bản (GSJ) tổ chức Hội thảo quốc tế “Phân tích thực hành hệ thống dữ liệu của bơm địa nhiệt” (tên tiếng Anh: Practical analysis of GSHP logging data).

Đọc tiếp →