Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Articles by admin  -  Page 6
Latest

Bản tin kinh tế địa chất – nguyên liệu khoáng Quý I

By   /  20/12/2017  /  Bản tin kinh tế-nguyên liệu khoáng  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Bản tin kinh tế địa chất – nguyên liệu khoáng Quý I

Tình hình sản xuất, tiêu thụ và biến động giá một số khoáng sản rắn: Nhôm, Đồng, Sắt vàWolfram  trên thế giới

Đọc tiếp →
Latest

Hội Cựu chiến binh Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức đại hội nhiệm lỳ 2017-2022

By   /  17/10/2017  /  Hoạt động đoàn thể  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Hội Cựu chiến binh Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức đại hội nhiệm lỳ 2017-2022

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban chấp hành Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng ủy Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, ngày 13 tháng 10 năm 2017, hội Cựu chiến binh Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Đọc tiếp →
Latest

Mời thầu

By   /  16/10/2017  /  Tin tức  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Mời thầu

Thông báo mời thầu Bên mời thầu: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt đường ống áp lực tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Nội dung chính của gói thấu: – Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng Dự án: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo […]

Đọc tiếp →
Latest

Văn phòng

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Văn phòng

Văn phòng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản được thành lập ngay sau khi Viện được thành lập. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Văn phòng Viện luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đã đạt nhiều thành tích. Thi hành Quyết định số 2475/2008/QĐ-TNMT của Bộ trưởng Bộ Tài […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế trước đây là phòng Quản lý Khoa học – Kỹ thuật được thành lập năm 1976, tách ra từ phòng Quản lý tổng hợp, trong giai đoan 1996 – 2000 đổi tên thành phòng Khoa học – Kế hoạch ; giai đoạn 2004 – 2018 […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Kế hoạch và Tài chính

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Kế hoạch và Tài chính

Phòng Kế hoạch và Tài chính được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2003, trên cơ sở sáp nhập phòng Kế toán – Tài vụ và phòng Kế hoạch thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Từ năm 2018, phòng được đổi tên thành phòng Kế hoạch […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Cổ sinh và Địa tầng

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Cổ sinh và Địa tầng

Phòng Cổ sinh và Địa tầng được thành lập năm 1962 tại Đoàn Địa chất 20 – Tổng cục Địa chất. Đến năm 1965, Phòng được chuyển giao về Đoàn Nghiên cứu Địa chất 45 – tiền thân của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ngày nay. Trải qua hơn 50 năm xây […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các phòng: Thạch luận – Trầm tích luận, Phân tích Khoáng thạch học, Khoáng vật và Địa chất đồng vị. Vị trí và chức năng Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị có chức […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Kiến tạo và Địa mạo

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Kiến tạo và Địa mạo

Phòng Kiến tạo và phòng Địa mạo – Trầm tích được thành lập từ năm 1965; đến năm 2004, hai phòng này sát nhập thành phòng Kiến tạo và Địa mạo. Qua 50 năm trưởng thành và phấn đấu, phòng đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nghiên cứu về các lĩnh […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Khoáng sản

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Khoáng sản

Phòng Khoáng sản được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Khoáng sản Kim loại và phòng Khoáng sản Không kim loại. Vị trí và chức năng Phòng Khoáng sản có chức năng tổ chức triển khai thực hiện và quản lý chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về khoáng sản […]

Đọc tiếp →