Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Hội thảo Việt Nam – Ba Lan

Hội thảo Việt Nam – Ba Lan

Hội nghị hợp tác quốc tế Việt Nam và Ba Lan là sự kiện quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai…….. Diễn ra vào tháng  … năm 2023 tại thủ đô …..của Việt Nam, hội nghị này được tổ chức để tăng cường quan hệ ……………………giữa hai …… Đây là cơ hội để các……… của cả hai ….. gặp gỡ, thảo luận……hợp tác….. trong…… Ngoài ra, hội nghị cũng là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như……..

Sự kiện này sẽ quy tụ các chuyên gia, chuyên gia và các bên liên quan từ nhiều lĩnh vực khác nhau để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc, thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác tiềm năng.

Tổng quan sự kiện

Tên sự kiện: …… 2023

Thời gian tổ chức:  /2023

Địa điểm: …….., Hà Nội, Việt Nam

Chủ đề: “……………….”

Thành phần tham dự: Các nhà giáo dục địa chất, nhà nghiên cứu, lãnh đạo ngành, nhà hoạch định chính sách và doanh nhân từ ……..

Ban tổ chức

Chủ trì hội nghị: ……..   …….

Ban tổ chức: …………….

Ban cố vấn quốc tế: …………..

Tài trợ và Triển lãm: …………………

Chương trình sự kiện

Các diễn giả chính: ………….

Thảo luận nhóm: Các phiên điều hành tập trung vào các chủ đề cụ thể liên quan đến chủ đề hội nghị

Các phiên song song: Trình bày đồng thời các tài liệu nghiên cứu, nghiên cứu điển hình và dự án

Thời hạn nộp bản tóm tắt:……    /2023

Hạn chót nộp bài đầy đủ:……. / 2023

Đăng ký: Các tùy chọn đăng ký sớm và thường xuyên, cùng với giảm giá ……và đặt phòng…..

Thông tin chi tiết: …. về cách gửi tóm tắt, bài báo và các tài liệu hội nghị khác

Trang web chính thức: www.vigrm.vn/hoithaoV-B/ để cung cấp thông tin về sự kiện, đăng ký, chương trình và địa điểm

Truyền thông xã hội:  ……. Facebook để chia sẻ thông tin cập nhật và tương tác.

Gửi email:Gửi bản tin thường xuyên cho người đăng ký và người tham gia tiềm năng

Hợp tác với …… đài, báo ……truyền thông để tăng khả năng hiển thị và tiếp cận

Hậu cần và chỗ ở

Địa điểm: ……………..được trang bị tốt

Giao thông: …………………

Chỗ ở: …….

Hỗ trợ Visa:……..

Kỷ yếu hội nghị:  ….. định dạng kỹ thuật số

Thu thập phản hồi từ những người tham dự để thông báo cho các sự kiện trong tương lai

Hợp tác liên tục giữa những người tham dự sau hội thảo.

 

Thông tin liên hệ đăng ký tham dự hội thảo:

Tiểu ban Thư ký Lễ tân và Hậu cần: Đặng Trần Như Thủy, email: dtrannhuthuy@gmail.com; điện thoại: 0984848626

Tiểu ban Nội dung và Biên tập: Nguyễn Đại Trung, emaii: trung_nd@yahoo.com;  điện thoại: 0912667164