Trang chủ | Thông tin khoa học | Các đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu

Những đề án nghiên cứu hoàn thành và nộp lưu trũ từ năm 2000 đến nay

1- TSKH. Nguyễn Tiến Bào, KS. Vũ Xuân Bách.2004. Đánh giá tiềm năng và giá trị sử dụng một số khoáng chất công
Chi tiết

Khoáng sản (08/11/2010 15:15:00)

Sinh khoáng, tổng hợp khoáng sản, thành hệ quặng, trọng sa, khoáng sản kim loại, phi kim loại. 69. Nguyễn Tiến Bào. 2000. Đánh ...
Chi tiết

Địa chất (11/11/2010 15:12:00)

Cổ sinh - địa tầng, thạch luận, kiến tạo, bản đồ, đệ tứ, địa mạo, đô thị, biển, công trình - thuỷ văn 1. ...
Chi tiết

Các đề tài đang thực hiện (13/11/2008 11:03:00)

Hiện nay Viện đang triển khai nhiều đề tài khoa học-công nghệ cấp nhà nước và cấp bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. ...
Chi tiết
Tổng cộng: 4 | Đang hiển thị: 1 - 4
Đăng nhập
Liên Kết