Các đề tài nghiên cứu

thumbnail

Tài nguyên Khoáng sản Việt Nam

Ngày : 27/12/13

Việt Nam có vị trí địa chất, địa lý độc đáo, là nơi giao cắt của hai vành đai si...

Phát hiện mới về Địa chất

thumbnail

Phát hiện mới về sự sống địa chất trên Sao Kim

Ngày : 27/12/13

Một kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí "Science - Khoa học" ngày 9/4 ...