Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Công tác đào tạo  >  Bài hiện tại

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

By   /  19/03/2018  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

    Print       Email

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THÔNG TIN VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Thứ tư, ngày 21 tháng 3 năm 2018
Tại Hội trường Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cơ sở đào tạo Sau Đại học Viện tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở về đề tài:
“Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam”; Chuyên ngành: Địa chất học; mã số 9440201
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Phong
Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút
Tập thể cán bộ khoa học hướng dẫn NCS gồm:
1. GS.TS Trần Nghi, Đại học KHTN – ĐH QGHN, hướng dẫn thứ nhất
2. PGS.TS Trần Tân Văn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, hướng
dẫn thứ hai.

Kính mời các nhà Khoa học quan tâm đến dự!

Trân trọng!

    Print       Email