Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tin nổi bật  >  Bài hiện tại

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

By   /  16/11/2018  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

    Print       Email

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản năm 2018;

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thông báo tổ chức thi tuyển dụng viện chức năm 2018 với các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

  1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
  2. Yêu cầu chung

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

  1. Yêu cầu cụ thể

– Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B trở lên.

– Có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ vị trí tuyển dụng.

  1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 20
TT Đơn vị tuyển Vị trí tuyển Số lượng
I Bộ phận chuyên môn   16
1 Phòng Địa hóa và Môi trường Nghiên cứu (NC) địa hóa học 01
2 Phòng Địa chất thủy văn và Địa chất công trình NC Địa chất thủy văn;

NC Địa chất công trình

01

01

3 Phòng Kiến tạo và Địa mạo NC về địa chất, kiến tạo; tai biến, trượt lở 02
4 Phòng Cổ sinh và Địa tầng Điều tra, khảo sát, NC Địa chất về địa tầng 02
5 Trung tâm Công nghệ Địa chất và Khoáng sản Điều tra, khảo sát địa chất, tổng hợp, xử lý tài liệu. 01
6 Trung tâm Công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật NC Địa vật lý;

Hành chính, tổng hợp

01

01

7 Trung tâm Karst và Di sản địa chất NC về Địa chất,

NC môi trường địa chất;

NC về Di sản địa chất;

NC về Di sản văn hóa, XH;

01

01

01

01

8 Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học NC về kinh tế địa chất 01
9 Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất Hành chính, tổng hợp 01
II Bộ phận hành chính   04
1 Phòng Kế hoạch và Tài chính Kế toán, tài chính;

Kế hoạch, Quản trị

01

01

2 Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế

Thư viện, bảo tàng, thông tin

01

01

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

  1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
  2. Nội dung thi:

1.1. Thi kiến thức chung: Về Luật viên chức; Nghị định 29/2012/NĐ-CP; các quy chế, quy định về quản lý và sử dụng viên chức; chức năng, nhiệm vụ của Viện và các đơn vị có vị trí tuyển dụng;

1.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành liên quan vị trí tuyển dụng;

1.3. Thi ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B trở lên;

1.4. Thi tin học văn phòng;     

  1. Hình thức thi

2.1. Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút.

2.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết, thời gian 180 phút;

+ Thi thực hành (vấn đáp), thời gian 30 phút;

2.3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 90 phút.

2.4. Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy, thời gian 30 phút.

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

v Thông báo được đăng trên các phương tiện thông tin trong thời gian nhận hồ sơ theo quy định.

v Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn Phòng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Phòng 207 kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/01/2019. (không nhận hồ sơ các ngày thứ bảy, chủ nhật).

Lệ phí tham gia dự tuyển: 250.000đ/1 bộ hồ sơ (Viện Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

v Tổ chức thi tuyển: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Địa chỉ: Số 67, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại : (024).38 544 386;

v Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 30, 31 tháng 12 năm 2019

Trân trọng thông báo ! 

Xem chi tiết Thông báo thi tuyển dụng VC 2018(mới)

                     Kế hoạch thi

    Print       Email