Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tin tức  >  Bài hiện tại

Thông báo thi tuyển

By   /  26/03/2019  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo thi tuyển

    Print       Email

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Thông tin cụ thể xem tại đường link sau:

So 34, QĐ Tổ chức kỳ thi, lịch

    Print       Email