Các công trình đã xuất bản

28

– Những hóa thạch đặc trưng cho địa tầng Devon ở miền Bắc Việt Nam, 1968.

– Tuyển tập công trình nghiên cứu về địa tầng, 1975.

– Hóa thạch đặc trưng ở miền Bắc Việt Nam, 1980.

– Hóa thạch đặc trưng ở miền Nam Việt Nam, 1984.

– Bản đồ địa chất Việt Nam (Phần Miền Bắc), tỷ lệ 1:1.000.000 (tiếng Anh), 1979

– Tuyển tập công trình nghiên cứu cổ sinh (tiếng Việt), 1982

– Thư mục công trình nghiên cứu cổ sinh – địa tầng Việt Nam, 1982

– Thư mục địa chất Việt Nam và các vùng lân cận (tiếng Anh), 1988

– Atlas Cổ sinh Việt Nam (tiếng Anh), 1990

– Tuyển tập Hội nghị địa chất Đông Dương lần thứ nhất (1986), lần thứ hai (1991) (tiếng Anh)

– Giới thiệu các phương pháp địa hoá (tiếng Việt), 1991

– Bản đồ sinh khoáng Việt Nam, tỷ lệ 1:1.000.000 (tiếng Anh), 1991

– Địa chất khoáng sản thiếc Việt Nam (tiếng Anh), 1991

– Thành hệ địa chất và địa động lực Việt Nam (tiếng Việt), 1992

– Bản đồ thành hệ cấu trúc Việt Nam, tỷ lệ 1:1.000.000, 1992

– Khảo sát hang động Việt Bỉ tại tỉnh Sơn La 1993, xuất bản năm 1995

– Địa chất và Khoáng sản (tiếng Việt) Tập I (1982), II (1985), III (1990), IV (1995), V (1996), VI (1998), VII (2000), VIII (2003), IX (2005), X (2008)

– Từ điển Địa chất Anh – Việt xuất bản năm 2001, tái bản  năm 2006

– Tuyển tập Hội nghị Địa chất Quốc tế Trans – KARST 2004

– Hệ Cambri ở Việt Nam, 2008

– Hoạt động magma Việt Nam, 2010.

– Atlas Cổ sinh vật Việt Nam, 2012.

– Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá Magma, Trầm tích, Biến chất và quặng Việt Nam, 2012.

– Di sản địa chất quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, 2014

-Tài nguyên các vùng đá vôi và phát triển bền vững ở Việt Nam, 2019

– Hóa thạch thực vật Việt Nam, 2020.

-Tai biến địa chất và biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, 2020.

-Tuyển tập Địa chất và Khoáng sản chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), 2021.

Bài trướcĐề tài Khoa học
Bài tiếp theoThông tư liên tịch Số: 02/2008/TTLT-BNV-BTC