Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
6721 NVTX. 2019.03.01 Quản lý hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học 01/01/2019 12 tháng
6722 NVTX. 2019.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính; quản trị, kế hoạch, tài chính 01/01/2019 12 tháng
6723 NVTX. 2019.03.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng Quy định kỹ thuật lập bản đồ tân kiến tạo tỉ lệ 1: 10.000 01/01/2019 12 tháng
6724 NVTX. 2019.03.04 Tổng hợp, phân tích, đánh giá cổ sinh và địa tầng Mesozoi ở khu vực đới sông Hiến 01/01/2019 12 tháng
6725 NVTX. 2019.03.05 Đặc điểm trầm tích và điều kiện cổ môi trường - cổ sinh thái trong Kainozoi của Biển Đông 01/01/2019 12 tháng
6726 NVTX. 2019.03.06 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa nhiệt Việt Nam trên cơ sở thu thập, tổng hợp và hệ thống hóa tài liệu địa nhiệt 01/01/2019 12 tháng
6727 NVTX. 2019.03.07 Nghiên cứu cơ sở khoa học về các thành tạo magma Mesozoi muộn và khả năng sinh kim của chúng ở Đông Bắc Việt Nam 01/01/2019 12 tháng
6728 NVTX. 2019.03.08 Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật: 1, Viễn thám ứng dụng trong đo vẽ bản đồ dịa chất tỷ lệ 1:50.000; 2) thi công công nghệ đo sâu điện 3D trong nghiên cứu hang động Karst ngầm 01/01/2019 12 tháng
6729 NVTX. 2019.03.9 Nghiên cứu đánh giá tiềm năng của các tập kết trong các trầm tích Jura khu vực Nam Trung Bộ làm vật liệu xây dựng 01/01/2019 12 tháng
6730 NVTX. 2019.03.10 Nghiên cứu, đánh giá các tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên và đề xuất giải pháp xử lý 01/01/2019 12 tháng
1 2 3 5