Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Ban lãnh đạo
Latest

Ban lãnh đạo đương nhiệm

By   /  06/10/2017  /  Ban lãnh đạo  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ban lãnh đạo đương nhiệm

Viện trưởng TS. Trịnh Hải Sơn                                                             Phó Viện trưởng Phó Viện trưởng TS. Trịnh Xuân Hòa TS. Quách Đức Tín  

Đọc tiếp →
Latest

Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

By   /  06/10/2017  /  Ban lãnh đạo  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA CÁC THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KS. Nguyễn Thiện Giao Giai đoạn: 1965 – 1966 KS. Trương Dương Tấn Giai đoạn: 1966 – 1981 KS. Phạm Quốc Tường Năm 1981 GS. Dương Xuân Hảo Giai đoạn: 1981-1982 PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh Giai […]

Đọc tiếp →