Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Bảo tàng địa chất
Latest

Hoạt động trưng bày tại bảo tàng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

By   /  22/11/2021  /  Bảo tàng địa chất  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Hoạt động trưng bày tại bảo tàng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Trưng bày là phần quan trọng thể hiện kết quả của các khâu công tác bảo tàng, phản ánh quy mô, chất lượng của một bảo tàng. Chất lượng công tác trưng bày của một bảo tàng sẽ quyết định tính hấp dẫn, thu hút được khách tham quan, sự quan tâm của công chúng đối […]

Đọc tiếp →