Luận án tiến sĩ:”Nghiên cứu đặc điểm môi trường đất bị ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai và tác động của cỏ Vetiver đến các đặc điểm đó”

70
  • Tiêu đề: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM DIOXIN TẠI SÂN BAY BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CỎ VETIVER ĐẾN CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐÓ
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Chuyên ngành: Địa chất học
  • Mã số: 9440201
  • Chi tiết nội dung: xem các tập tin đính kèm 

250624VDCKS-QD HD cap Vien NCS TThao_Signed

LUAN AN THAO_TOM TAT_E

LUAN AN THAO_TOM TAT_TV

THONG IN DIEM MOI LUAN AN_TIENGVIET

THONG TIN DIEM MOI LUAN AN_TIENG ANH

TOAN VAN LUAN AN

Bài trướcBản tin kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng tháng 6 năm 2024
Bài tiếp theoKhai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 16