Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

376

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trịnh Hải Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lại Hồng Thanh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; bà Nguyễn Thị Yến – Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ, phụ trách Văn phòng Đảng – Đoàn thể; bà Đỗ Thị Hà, Chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng Bộ Viện; Bí thư, phó bí thư chi uỷ viên các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Viện cùng tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Quách Đức Tín – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2024, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để chi bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới.

Trong năm 2023, Đảng ủy Viện ĐCKS đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sớm xây dựng các chương trình công tác năm, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy khối và Đảng ủy Bộ TNMT, thường xuyên quan tâm lãnh đạo và tham gia lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Đã lãnh đạo Viện ĐCKS hoàn thành kế hoạch, chương trình năm 2023 theo Kế hoạch đề ra. Luôn chủ động nắm bắt, lắng nghe và giải đáp tâm tư nguyện vọng, băn khoăn của CBVC.

Đảng ủy Viện ĐCKS, các cấp ủy trực thuộc và lãnh đạo các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát chỉ đạo của Bộ TNMT và các Chương trình của ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

100% Bí thư chi bộ đã được tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát. Chất lượng triển khai nghiệp vụ công tác Đảng của các cấp uỷ trực thuộc đã có sự cải thiện. Việc sinh hoạt theo chuyên đề đã đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra giám sát về cơ bản đã bám sát các quy định, hướng dẫn, quy trình, mẫu hồ sơ, văn bản của UBKT Trung ương và UBKT Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ, đã tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Trong năm, Đảng uỷ Viện luôn chủ động trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng; hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước; với các địa phương tạo ra công việc, mang lại cho cán bộ, đảng viên; nâng cao điều kiện, phương tiện công tác và tạo môi trường làm việc ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm mục tiêu trẻ hoá đội ngũ nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng tổ chức thực hiện các nhịêm vụ được giao cho cán bộ, đảng viên.

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ngày càng đi vào nền nếp.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Viện ĐCKS quan tâm, chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể xã hội đã phát huy tốt vai trò giám sát, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Lại Hồng Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phát biểu chỉ đạo

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, dự thảo báo cáo cũng nêu rõ trong năm tới Đảng ủy sẽ cố gắng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phối kết hợp cùng với Ban lãnh đạo Viện, bám sát chỉ đạo của Bộ và Chính phủ xây dựng, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tìm kiếm công ăn việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ viên chức. Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai các đề tài, đề án, dự án đang triển khai và chỉ đạo việc hoàn thiện đề cương nghiên cứu đối với các dự án, đề án mở mới trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Chỉ đạo việc sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý; cơ chế hoạt động; định hướng phân bổ kinh phí cho các đơn vị; Sớm trao đổi, đánh giá, đưa ra quyết sách phù hợp, thiết thực hơn nhằm bảo đảm CBVC được xắp sếp, bố trí công việc theo trình độ, năng lực, có thu nhập từ lương, thù lao trong năm 2024 được cải thiện, nâng cao hơn; chỉ đạo công tác tuyển dụng; công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Viện theo tinh thần Nghị định 120/2020/NĐ/CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được Bộ phê duyệt cơ cấu tổ chức mới. Chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Chủ động tìm hiểu, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt kế hoạch và nâng cao biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng thường xuyên, trên cơ sở đảm bảo chất lượng đảng viên mới,…

                                                         Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Hồng Thanh – ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Viện trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, Viện cần chú trọng mối quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà nghiên cứu với nhà quản lý nhà nước để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội việc làm; có kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất và khoáng sản; từng bước nâng cao vai trò vị thế xứng đáng là viện nghiên cứu đầu ngành về địa chất và khoáng sản. Đồng thời đồng chí cũng tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Viện, tập thể cán bộ Đảng viên, viên chức và  người lao động Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản cùng nhau đoàn kết, khắc phục những khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

Bài trướcThông báo Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở
Bài tiếp theoHội đồng bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thảo