Tiếp và làm việc với Tùy viên khoa học Đại sứ quán Cộng hòa Ý, tại Hà Nội, Việt Nam (English version below)

51

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ với các nước tiên tiến trên thế giới, ngày 3 tháng 3 năm 2021, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, TS. Quách Đức Tín đã tiếp ngài Marco Abbiati, tùy viên khoa học và công nghệ, Đại sứ quán Cộng Hòa Ý đến Viện để thảo luận về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Tham dự buổi tiếp, về phía Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, bà Nguyễn Quỳnh Anh, bà Mai Hà An và một số cán bộ chuyên môn.

             Phó Viện trưởng Quách Đức Tín cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Lãnh đạo Viện, TS. Quách Đức Tín đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, hiện trạng cơ sở vật chất, nhân lực, các dự án đã và đang triển khai và định phát triển các phòng chuyên môn của Viện trong thời gian tới như: Nghiên cứu địa hóa, khoáng vật và thạch luận; Nghiên cứu sinh khoáng và đánh giá tiềm năng khoáng ẩn sâu; Nghiên cứu và đánh giá địa chất môi trường và tai biến địa chất; Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên và môi trường và các giải pháp giảm thiểu; Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên địa nhiệt; Ứng dụng GIS, Viễn thám và công nghệ thông tin trong điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản; nghiên cứu di sản địa chất và công viên địa chất; Các vấn đề về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khai thác mỏ vừa và nhỏ; Nghiên cứu địa chất thủy văn và xâm nhập mặn dải ven biển; nghiên cứu địa chất và khoáng sản biển; Xây dựng các phòng thí nghiệm; Đào tạo nguồn nhân lực ngành địa chất và khoáng sản.

Tại cuộc họp, ngài Marco Abbiati đã giới thiệu những cơ sở nghiên cứu, đào tạo về địa chất và khoáng sản của Ý, thế mạnh và định hướng ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới gồm: Nghiên cứu chuyên sâu về trầm tích luận, cổ sinh địa tầng, hoạt động núi lửa; Nghiên cứu tài nguyên và môi trường nước; Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, xâm nhập mặn và hạ thấp mực nước; Cơ hội xin học bổng của Ý để đào tạo nâng cao trình độ thông qua các khóa học từ ngắn hạn đến dài hạn và các chương trình học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu của Ý và chương trình Erasmus Mundas. Đồng thời, ngài Marco Abbiati cũng giới thiệu những dự án đang hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, có những hạng mục là thế mạnh của Viện như sụt lún, trượt lở, lũ bùn đá, vv.

Qua trao đổi, hai bên nhất trí sớm tổ chức một số hội thảo qua mạng nhằm kết nối các nhà khoa học và quản lý hai bên để trao đổi sâu hơn về các đề xuất hợp tác trong thời gian tới theo các nội dung nêu trên.

MEETING WITH ATTACHÉ THE EMBASSY OF ITALY IN HANOI, VIETNAM

Implementing the policy of promoting scientific and technological cooperation with developed countries in the world, on March 3, 2021, Deputy Director of the Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, Dr. Quach Duc Tin received Prof. Marco Abbiati, the science attaché the Italian Embassy in Hanoi, Vietnam.

At the meeting, the two sides had discussed the cooperation directions in the fields of geology and minerals. Attending the meeting, from the Institute of Geosciences and Minerals, there were representatives from the Section of Science, Technology, Training and International Cooperation, Ms. Nguyen Quynh Anh, Ms. Mai Ha An and some professional staff.

On behalf of the Institute’s leaders, Dr. Quach Duc Tin introduced the functions, tasks, current status of facilities, human resources, gone and ongoing projects and planned to develop the specialized sections of the Institute in the coming time such as: Geochemistry, mineralogy, petrology, mineralogeny, geological environment, geohazards, the impact of climate change on natural resources, environment and mitigation measures, geothermal, application of GIS, remote sensing and information technology in geological investigation and mineral search, geo-heritage and geopark, environmental protection issues in mining, especially for artisanal small and medium scale mining, hydrogeology and saline intrusion in the coastal zone; marine geology and mineral research, training human resources.

Speaking at the session, Prof. Marco Abbiati introduced Italian geological and mineral institutions, strengths and priority directions to cooperate with Vietnam in the coming time, including: sedimentoloty, paleontology, volcanic activity, water resources and environment, subsidence, the effects of climate change and sea level rise on natural resources and the environment, saline intrusion and lowering water level. In addition, the opportunity to apply for Italian scholarships for advanced training through short to long term courses and study programs, research at Italian universities, research institutes and Erasmus Mundas program. At the same time, Prof. Marco Abbiati also mentioned projects that are cooperating with the Ministry of Natural Resources and Environment.

Coming to conclusion, the two sides agreed to soon organize a number of online seminars to introduce the two sides’ scientists to meet and discuss further cooperation proposals in the coming time according to the stated contents.

Phòng KH, ĐT & HTQT

Bài trướcViện Khoa học Địa chất và Khoáng sản làm việc với Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hà Lan
Bài tiếp theoThông báo mời đăng ký tham gia Hội thảo Al principles with Application in Geosciences and Mining