Phân viện khoa hoc Địa chất và Khoáng sản phía Nam

330

Vị trí và chức năng:

Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc và đại diện của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, có chức năng nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ về địa chất, khoáng sản trên phạm vi các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương ở phía Nam.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tư vấn, tham gia và xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, qui trình, qui phạm kỹ thuật nghiên cứu cơ bản về địa chất và khoáng sản.

2. Đề xuất, xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ về địa chất và khoáng sản trên phạm vi các tỉnh, thành phố phía Nam.

3. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về lĩnh vực địa chất và khoáng sản với các tổ chức, cá nhân thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

4. Tham gia Hội đồng xét duyệt, thẩm định các báo cáo, các công trình khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

5. Cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản; tư vấn, lập quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tại các tỉnh, thành phố Phía Nam theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học công nghệ, đào tạo về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật và của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

7. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động, tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – kế toán của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

Phân Viện đã thực hiện một số đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ về địa chất, khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản không kim loại, vật liệu xây dựng và địa chất môi trường phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh phía nam.

 

Lãnh đạo Phân viện đương nhiệm:

 

 

ThS. Nguyễn Tuấn Khanh

Phân Viện trưởng

Email: khanhksmn@yahoo.com

                                                  

Nguyễn Hiển Quang

Phó phân viện trưởng

Bài trướcBan lãnh đạo đương nhiệm
Bài tiếp theoTrung tâm Karst và Di sản địa chất