Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Công tác đào tạo  >  Bài hiện tại

Quy chế đào tạo Tiến sĩ năm 2021

By   /  22/11/2021  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quy chế đào tạo Tiến sĩ năm 2021

    Print       Email

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ. Thông tin cụ thể xem tại đường link sau:

VDCKS-QD ban hanh Quy che dao tao TS 2021

VDCKS-Cac phu luc kem theo Quy che dao tao TS 2021

    Print       Email
  • Published: 7 tháng ago on 22/11/2021
  • By:
  • Last Modified: Tháng Mười Một 22, 2021 @ 10:50 sáng
  • Filed Under: Công tác đào tạo