Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tin nổi bật  >  Bài hiện tại

Thông báo về việc triệu tập tham dự các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng

By   /  08/12/2021  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc triệu tập tham dự các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng

    Print       Email

Đảng ủy Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thông báo về việc triệu tập tham dự các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng. Thời gian, địa điểm cụ thể xem tại đây: Số 48TB.ĐU

    Print       Email