Đại hội đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nhiệm kì 2022-2027

48

Đại hội đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nhiệm kì 2022-2027

 

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022 của BCH Đoàn thanh niên CSHCM Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, sáng ngày 22/06/2022 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Huy (Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường); Đồng chí Trịnh Hải Sơn (Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng); Đồng chí Trịnh Xuân Hòa (P. Bí thư Đảng ủy, P. Viện trưởng); Đồng chí Quách Đức Tín (Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, P. Viện trưởng); Đồng chí Kiều Chung Chính (Chánh văn phòng Viện); Đồng chí  Nguyễn Trung Kiên (UV Thường vụ Đoàn Bộ TN và MT, Bí thư  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam); Đồng chí Bùi Đình Lộc (P.Bí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam); Đồng chí Nguyễn Văn Cường (Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường); Đồng chí Đặng Đức Hạnh (Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Bản đồ) và các đại biểu khác.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản. Theo đó, có 8/8 chỉ tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ; đoàn viên, thanh niên Viện trong những năm gần đây luôn là lực lượng đông đảo, tích cực chủ động, đoàn kết gắn bó, có trách nhiệm trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào đoàn thể, luôn nỗ lực học hỏi, tìm tòi, hăng hái tham gia các lớp học bồi dưỡng, hội thảo chuyên ngành để trau dồi kiến thức và nâng cao năng lực và có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt. BCH Đoàn cũng nêu ra một số khó khăn như trong việc tập trung toàn bộ đoàn viên để tổ chức các hoạt động sinh hoạt mang tính tập thể và việc gắn được hoạt động phong trào với công tác chuyên môn, đặc biệt đối với viện nghiên cứu.

Từ đó, BCH Đoàn đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Viện nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: (1) Nâng cao chất lượng đoàn viên, đổi mới phong cách theo hướng năng động hơn, nhanh nhạy hơn, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao về công tác thanh niên trong giai đoạn mới, (2) Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn, tăng cường sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, (3) Xây dựng, tổ chức các chương trình, hoạt động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Viện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, (4) Đẩy mạnh các phong trào đoàn viên, thanh niên thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Viện, (5) Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên.

Sau phần thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi vào dự thảo Báo cáo chính trị của các đại diện, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên: Hoàng Xuân Đức, Phạm Thị Thu Hà, Lê Thị Huyền, Lê Văn Sao và Trần Văn Trọng.

 

Trước đó vào ngày 20/6 và 21/6, Đoàn thanh niên Viện đã tổ chức giao lưu thể thao chào mừng Đại hội, nội dung thi đấu gồm thi đấu cầu lông và thi đấu kéo co. Các hoạt động đều nhận được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên trong Viện.

25

 

Bài trướcHội nghị thường niên Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Toàn cầu Việt Nam
Bài tiếp theoCông khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 và 4 năm 2022