Hội nghị tổng kết công tác đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2022-2023

42

15:36:11

Ngày 20/02/2023 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm năm 2023. Tham dự Hội nghị có các Thầy giáo, các Nhà khoa học tham gia công tác đào tạo của Viện và các nghiên cứu sinh đang theo học tại Viện.

                                                      Toàn cảnh Hội nghị

TS Trịnh Hải Sơn (Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) đã phát biểu chỉ đạo hội nghị: Công tác đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện trải qua hơn 40 năm, trong suốt quá trình đào tạo tiến sĩ Viện đã đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng đã đạt được nhiều thành công quan trọng. Các công trình nghiên cứu và các bài báo của các nghiên cứu sinh được công bố trong các tạp chí trong nước và quốc tế uy tín đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của khoa học và công nghệ đặc biệt là trong ngành Địa chất. Tuy nhiên, Viện cũng cần phải nhận thức rõ ràng những hạn chế và khó khăn đang đối mặt trong quá trình đào tạo. Đó là vấn đề tài chính, nguồn lực và nhân lực chất lượng cao. Để giải quyết những vấn đề này, Viện cần tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thêm các chương trình đào tạo mới phù hợp với các xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại. Viện cũng cần phải tìm kiếm các nguồn tài chính mới và phát triển các chính sách hỗ trợ để thu hút các nghiên cứu sinh tài năng đến tham gia đào tạo tại Viện. Ngoài ra, Viện cần xây dựng một môi trường đào tạo và nghiên cứu hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu sinh tham gia vào các đề tài, dự án nghiên cứu chất lượng, tăng cường sự giao lưu, hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong nước và quốc tế.

TS Nguyễn Đại Trung (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2023 trong đó nêu những kết quả đạt được trong công tác đào tạo; Điểm mới trong công tác quản lý đào tạo. Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại và giải pháp khắc phục. Trên cở sở kết quả đạt được, báo cáo đề ra mục tiêu, nêu lên nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu cụ thể công tác đào tạo năm học 2023, trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đào tạo, công tác giảng dạy, tập trung nâng cao chất lượng tài liệu giảng dạy nghiên cứu sinh; Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy; Triển khai kể hoạch dạy học năm học 2022-2023 đúng các mốc thời gian và nội dung công việc, đảm bảo tổ chức dạy và học chất lượng phù hợp với các quy định hiện hành; Định hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo và dạy – học; Triển khai xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện; Định hướng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý đào tạo; Gắn kết giữa công tác nghiên cứu khoa học trong việc đối mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Phối hợp với các đơn vị cử cán bộ đi học nghiên cứu sinh trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp.

Các ý kiến của đại biểu tham dự trao đổi tại Hội nghị đều đồng ý với những kết quả, điểm mạnh và điểm tồn tại về công tác đào tạo mà Báo cáo nêu ra, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của công tác đào tạo trình độ tiến sĩ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng, TS Trịnh Hải Sơn cảm ơn sự quan tâm và ý kiến đóng góp sâu sát của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trong thời gian tới, công tác đào tạo của Viện ngoài việc chú trọng phát triển về quy mô, Viện sẽ đặc biệt chú trọng đến các giá trị cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định thương hiệu. Trong đó, Viện sẽ tập trung đầu tư vào con người, phát triển đội ngũ cán bộ tham gia công tác đào tạo đảm bảo cả về chất và lượng.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Bài trướcTiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Việt Nam tổng kết công tác hoạt động năm 2022
Bài tiếp theoHội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2023