Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Việt Nam tổng kết công tác hoạt động năm 2022

59

Sáng 23/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất (CVĐC) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng năm 2023.

Các ông, bà Trịnh Hải Sơn, Trưởng Tiểu ban CVĐC Việt Nam; Phạm Thị Thanh Bình, Phó Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban quản lý CVĐCTC UNESCO Đắk Nông; đại diện lãnh đạo các CVĐC: Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn  tham dự. 

 Ông Trịnh Hải Sơn – Trưởng Tiểu ban Công viên địa chất Việt Nam chủ trì cuộc họp

Năm 2022, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Việt Nam cùng với các CVĐC thành viên tham dự các hoạt động và sự kiện do Mạng lưới CVĐCTC UNESCO và mạng lưới CVĐCTC khu vực châu Á Thái Bình Dương phát động, tổ chức để tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các CVĐCTC.
Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Việt Nam cũng đã tăng cường hỗ trợ các địa phương  nâng cao nhận thức về ý nghĩa các chương trình, hoạt động của UNESCO;  Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình danh hiệu, di sản UNESCO; Xây dựng  mô hình phát triển của UNESCO tại một số  tỉnh.
Phối hợp, hỗ trợ các địa phương chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận di sản, bảo tồn và quản lý di sản; báo cáo định kỳ, tái thẩm định khu di sản theo quy định UNESCO.
Tiểu ban cũng đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý di sản thế giới tại Việt Nam; Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.  
 

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại cuộc họp 

Năm 2022 là một năm hoạt động tích cực về hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc  tổ chức, tham gia hội thảo hội nghị trực tiếp và trực tuyến; tích cực ứng cử tại các cơ quan chuyên môn; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với CVĐCTC UNESCO một số quốc gia.

Năm 2023, Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn các điểm di sản trong vùng CVĐC theo tiêu chí của UNESCO;  Trình Tiểu ban Khoa học Tự nhiên (Bộ KHCN) một số đề xuất nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc phát triển CVĐC.

Đặc biệt, Tiểu ban sẽ  hỗ trợ triển khai Đề án “Khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong vùng CVĐC Toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;  Phối hợp với nhóm chuyên gia tư vấn khảo sát, lựa chọn điểm và vận hành tuyến du lịch thứ 4 trong vùng CVĐC toàn cầu Đăk Nông.

Nguồn: https://truyenhinhdaknong.vn/news/tieu-ban-chuyen-mon-ve-cong-vien-dia-chat-viet-nam-tong-ket-cong-tac-hoat-dong-nam-2022-16290.htm

Bài trướcLàm việc với đoàn công tác Chương trình Khoáng sản và năng lượng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết công tác đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2022-2023