Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tin nổi bật  >  Bài hiện tại

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với Trường Đại học Vác Sa Va, Cộng hòa Ba Lan

By   /  20/07/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với Trường Đại học Vác Sa Va, Cộng hòa Ba Lan

    Print       Email

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Vác Sa Va, Cộng hòa Ba Lan.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

20230331 – CV gui Vien KHDCKS tbao chu truong ky MOU voi cac doi tac Ba Lan_Signed (1)

VDCKS-QD ky ket MOU voi Dai hoc Vac Sa Va 030423_Signed

MOU – VIGMR and UW

    Print       Email