Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tin nổi bật  >  Bài hiện tại

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

By   /  20/07/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

    Print       Email

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan. Thông tin chi tiết xem tại đây:

20230615 CV gui VKHDCKS vv MOU Vien KH Dia chat_Signed

220623VDCKS-QD ky ket MOU voi Vien Khoa hoc Dia chat Ba Lan_Signed

VIGMR_IGS_MoU – signed by both

    Print       Email