Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Trung ương, Đài Loan

46

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã có Quyết định ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Trung ương, Đài Loan.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

20230710-CV thong bao y kien LD Bo ve viec ky MOU voi Dai Loan_Signed (1)

VDCKS-QĐ ky ket MOU voi Dai hoc NCU Taiwan_21.7.2023_Signed

MOU-VIGMR and NCU- For VIGMR – signed by both

Bài trướcĐón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Thái Lan
Bài tiếp theoBản tin kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng tháng 8 năm 2023