Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Công tác đào tạo  >  Bài hiện tại

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

By   /  12/09/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

    Print       Email

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023.

– Chuyên ngành tuyển NCS: Địa chất học

– Mã số: 9440201

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 02 chỉ tiêu

*Điều kiện dự tuyển  và hồ sơ yêu cầu chi tiết xem thông báo trong tập tin gửi kèm.

VDCKS-TB tuyen NCS nam 2023_ 05092023_Signed

    Print       Email