Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Hoạt động khoa học  >  Bài hiện tại

Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

By   /  21/11/2019  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

    Print       Email

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ra thông báo số 1 về Hội nghị khoa học kỷ niệm 55 thành lập Viện. Thông tin chi tiết xem tại đây:

VDCKS-TB lan 1 E_Ky niem 55 TL

VDCKS-TB lan 1_V- Ky niem 55 TL Vien

 

    Print       Email