Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

42

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ra thông báo số 1 về Hội nghị khoa học kỷ niệm 55 thành lập Viện. Thông tin chi tiết xem tại đây:

VDCKS-TB lan 1 E_Ky niem 55 TL

VDCKS-TB lan 1_V- Ky niem 55 TL Vien

 

Bài trướcĐại hội Công đoàn Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nhiệm kỳ 2019 – 2024
Bài tiếp theoHội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết HNTW 11 khóa XII và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư