Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2020

14

Sáng ngày 21 tháng 5 tại Hội trường tầng 9 trụ sở Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã diễn ra Hội nghị Cán bộ Viên chức và người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có: Ông Trần Tân Văn – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Ông Trịnh Hải Sơn – Phó Viện trưởng; Ông Quách Đức Tín – Phó Viện trưởng; Ông Trịnh Xuân Hòa – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện và các đại biểu đại diện cho CBVC của Viện.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC 2019 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Hội nghị đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2020 vớI các nội  dung:

  1. Quán triệt chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản kết hợp với nghiên cứu ứng dụng gắn liền với công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và chuyển giao công nghệ, làm tiền đề thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Viện.
  2. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với trọng tâm là các đề án chính phủ, đề án sự nghiệp kinh tế, đề tài khoa học công nghệ kết thúc trong năm. Tập trung mọi nguồn lực để không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và đảm bảo đúng tiến độ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu địa chất-khoáng sản.
  3. Đẩy mạnh hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò tự chủ của các Trung tâm trực thuộc Viện; Đổi mới công tác quản lý, sử dụng hợp lý, phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động.
  4. Thực hiện công tác đào tạo Sau đại học theo kế hoạch, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.
  5. Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học với các địa phương, đơn vị, tổ chức, trường đại học trong và ngoài nước với mục tiêu nâng cao chất lượng khoa học, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong tương lai, đào tạo cán bộ khoa học.
  6. Nghiêm túc thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh tập thể trong cơ quan cũng như hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh.
  7. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về thời gian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức trong việc sử dụng trang thiết bị, điện, nước, điện thoại, xăng dầu và văn phòng phẩm.
  8. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, gắn với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2020, chào mừng 55 năm thành lập Viện (15/5/1965 – 15/5/2020) với khẩu hiệu: “Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Viện”.
  9. Phát huy cao hơn nữa vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong các hoạt động của Viện.
  10. Tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, trên cơ sở đó dành một phần kinh phí để hỗ trợ thêm đời sống CBVC.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hòa – Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua 2020 và kêu gọi toàn thể CBVC cơ quan phát huy truyền thống sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tinh thần đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Phòng KH, ĐT & HTQT

Bài trướcHội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng ông Quách Đức Tín
Bài tiếp theoViện Khoa học Địa chất và Khoáng sản làm việc với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (TECO)