Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

19

Sáng ngày 28 tháng 7, Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Tân Văn – Viện trưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Trịnh Hải Sơn trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

TS. Trịnh Hải Sơn trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm
 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm

Theo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc Viện đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo các phòng quản lý, chuyên môn cùng với các chủ nhiệm đề án, dự án, đề tài sớm xây dựng, xét duyệt, phê duyệt kế hoạch; với phương châm tập trung kinh phí, nhân lực cho các đề tài, dự án kết thúc trong năm, các đề án Chính phủ; rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng và bố trí nhân lực thực hiện phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ và kinh phí đầu tư; sửa đổi Quy định quản lý cho phù hợp với tình hình và quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng uỷ, Lãnh đạo đơn vị và sự tham gia tích cực của các đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, nhiều phong trào đoàn thể của Viện trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm Viện quán triệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai các đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ. Đôn đốc các nhiệm vụ kết thúc trong năm 2020 hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng tốt;

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ theo thực tế triển khai và yêu cầu của Bộ TNMT;

Ban hành Quy định về công tác quản lý và Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định quản lý mới;

Hoàn thiện hệ thống ISO 9001:2015, các quy định quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của Viện;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai Đề án tinh giản biên chế năm 2020 theo đề án, kế hoạch đã được phê chuẩn và tổng hợp danh sách tinh giản biên chế năm 2021;

Tổ chức tốt Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020;

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển nghiên cứu sinh và tổ chức Xét tuyển theo quy chế quy định; 

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và đề tài hợp tác song phương đã được phê duyệt;

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Chính phủ, Bộ TNMT và kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Viện; 

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động ngăn ngừa các vi phạm; tổ chức thực hiện việc công khai và dân chủ tại cơ sở;

Tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức, trường đại học trong và ngoài nước với mục tiêu nâng cao chất lượng khoa học, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong tương lai, đào tạo cán bộ khoa học. 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, PGS.TS Trần Tân Văn bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ nhân viên trong toàn đơn vị, sẽ đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Phòng KH,ĐT & HTQT

Bài trướcHội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025
Bài tiếp theoTài liệu khoa học