Quy chế đào tạo Tiến sĩ năm 2021

41

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ. Thông tin cụ thể xem tại đường link sau:

VDCKS-QD ban hanh Quy che dao tao TS 2021

VDCKS-Cac phu luc kem theo Quy che dao tao TS 2021

Bài trướcHoạt động trưng bày tại bảo tàng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Bài tiếp theoGiải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021