Thông báo về việc triệu tập tham dự các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng

1

Đảng ủy Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thông báo về việc triệu tập tham dự các Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng. Thời gian, địa điểm cụ thể xem tại đây: Số 48TB.ĐU

Bài trướcGiải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021
Bài tiếp theoBáo cáo tổng kết công tác hoạt động của Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam năm 2021 và định hướng công tác năm 2022