Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với Trường Đại học Vác Sa Va, Cộng hòa Ba Lan

36

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Vác Sa Va, Cộng hòa Ba Lan.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

20230331 – CV gui Vien KHDCKS tbao chu truong ky MOU voi cac doi tac Ba Lan_Signed (1)

VDCKS-QD ky ket MOU voi Dai hoc Vac Sa Va 030423_Signed

MOU – VIGMR and UW

Bài trướcBản tin kinh tế địa chất – nguyên liệu khoáng tháng 6 năm 2023
Bài tiếp theoKý kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với Viện Cổ sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan