Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

32

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan. Thông tin chi tiết xem tại đây:

20230615 CV gui VKHDCKS vv MOU Vien KH Dia chat_Signed

220623VDCKS-QD ky ket MOU voi Vien Khoa hoc Dia chat Ba Lan_Signed

VIGMR_IGS_MoU – signed by both

Bài trướcKý kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với Viện Cổ sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan
Bài tiếp theoHội nghị thường niên Tiểu ban chuyên môn công viên địa chất toàn cầu Việt Nam năm 2023