Hội nghị tổng kết công tác đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

94

Sáng ngày 30/01/2024 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 do TS. Quách Đức Tín, Phó Viện trưởng chủ trì. Tham dự Hội nghị có các Tiến sĩ đang công tác tại Viện, các thầy hướng dẫn và các nghiên cứu sinh đang theo học tại Viện.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đại Trung, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2024 trong đó nêu những kết quả đạt được trong công tác đào tạo. Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại và giải pháp khắc phục. Trên cơ sở kết quả đạt được, báo cáo đề ra mục tiêu, nêu lên nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu cụ thể công tác đào tạo năm học 2024, trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm:

Xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo khả thi và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của ngành; xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học trong nước và Quốc tế; thu hút nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà khoa học có uy tín đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Viện; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài.

Thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ; khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây quản lý báo cáo kết quả học tập của nghiên cứu sinh.

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ban hành chương trình đào tạo cho các nghiên cứu sinh theo hướng phù hợp với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ GD&ĐT.

Công tác chấm thi kết thúc học phần và công bố điểm: Công tác chấm thi, chấm phúc khảo bài thi và nhập điểm thi kết thúc học kỳ đảm bảo chính xác, khách quan; đôn đốc chấm thi, lên điểm và thông báo điểm thi cho người học đúng quy định và tiến độ kế hoạch đào tạo chung của Viện.

Rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản hướng dẫn công tác quản lý đào tạo (ISO); tổ chức tốt các Hội nghị, Hội thảo về công tác đào tạo; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý đào tạo của Viện.

Triển khai kể hoạch dạy học năm học 2024 theo các mốc thời gian và nội dung công việc, đảm bảo tổ chức dạy và học chất lượng phù hợp với các quy định hiện hành.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho các giảng viên cơ hữu, định hướng sử dụng các công cụ, phần mềm hiện đại hỗ trợ công tác giảng dạy nghiên cứu sinh.

Định hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo và dạy – học; triển khai xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện.

Định hướng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý đào tạo. Gắn kết giữa công tác nghiên cứu khoa học trong việc đối mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; phối hợp với các đơn vị cử cán bộ đi học nghiên cứu sinh trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghiên cứu định kỳ; Quản lý quá trình đào tạo, thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh theo đúng Quy chế.

Triển khai giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu giảng dạy theo kế hoạch, rà soát và tổ chức lựa chọn, phê duyệt tài liệu giảng dạy đảm bảo đúng quy định.

Xét công nhận tốt nghiệp và quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định.

                                                       Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất giải pháp của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo trình độ tiến sĩ, các ý kiến tập trung vào công tác tuyển sinh; về cơ chế, chính sách, và vấn đề phối hợp giữa các đơn vị liên quan, về công tác truyền thông và tổ chức thực hiện chương trình,…

Phát biểu kết luận hội nghị, TS. Quách Đức Tín yêu cầu trong thời gian tới, công tác quản lý đào tạo Tiến sĩ của Viện cần tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các quy định chung; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo; thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện phù hợp với thực tiễn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung đầu tư vào con người, phát triển đội ngũ cán bộ tham gia công tác đào tạo đảm bảo cả về chất và lượng.

 

Bài trướcĐưa các tiêu chí phân loại di sản địa chất vào dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
Bài tiếp theoThông báo Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở