Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Bản tin kinh tế-nguyên liệu khoáng  >  Bài hiện tại

Bản tin kinh tế Địa chất nguyên liệu khoáng Quý I/2019

By   /  16/04/2019  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Bản tin kinh tế Địa chất nguyên liệu khoáng Quý I/2019

    Print       Email

BẢN TIN ĐỊNH KỲ KINH TẾ ĐỊA CHẤT – NGUYÊN LIỆU KHOÁNG

                                                   QUÝ I-2019

Phòng Kinh tế Địa chất – Nguyên liệu khoáng

Nhiệm vụ: Xây dựng Bản tin định kỳ kinh tế địa chất – nguyên liệu khoáng (3tháng/lần) trên trang thông tin của Viện, Quý I – 2019, nội dung: “Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Đồng trên thế giới”.

Chi tiết xem tại đây:

2019 Q1_ĐỒNG_NVTX Nguyệt

    Print       Email