Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  >  Bài hiện tại

Công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023

By   /  11/04/2023  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023

    Print       Email

Viện Khoa học Địạ chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023. Chi tiết xem tại đây: Công khai DT quý I.2023_0001

    Print       Email