Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

48

Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. Chi tiết xem tại đây: Công khai dự toán ngân sách năm 2024_0001

Bài trướcCông khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023
Bài tiếp theoViện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phát huy thế mạnh về nghiên cứu để đề xuất các nhiệm vụ