Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Thông tin Địa lý, Trường Đại học Fengchia, Đài Loan

82

Ngày 17 tháng 4 năm 2023 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã có Quyết định ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Thông tin Địa lý, Trường Đại học Fengchia, Đài Loan. Thông tin chi tiết xem tại đây: 170423VDCKS-QD ky ket MOU voi Trung tam GIS Dai hoc Fengchia Dai Loan_Signed

20230414-CV thong bao y kien LD Bo ve viec ky MOU voi Dai Loan approved1_Signed

MOU -sgined 24.4

Bài trướcKý kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Bảo tồn Đất và Nước Đài Loan
Bài tiếp theoBản tin Kinh tế địa chất – nguyên liệu khoáng tháng 4 năm 2023