Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội hang động Quốc gia Hoa Kỳ

18

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã ra Quyết định về việc Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội hang động Quốc gia Hoa Kỳ. Nội dung chi tiết xem tại đây:

MOU -signed by VIGMR and NSS 6.6.24

20240515- CV gui Vien ĐCKS ve MOU Hiep hoi dang dong My_da duyet_Signed

200524VDCKS-QD ky ket MOU voi Hiep hoi hang dong quoc gia Hoa Ky_Signed

Bài trướcQuyết định về việc thu học phí đào tạo trình độ Tiến sĩ