Thông báo Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ

131

THÔNG BÁO

 (Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ)

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đề nghị của nghiên cứu sinh (NCS), được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thảo với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm môi trường đất bị nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai và tác động của cỏ Vertiver đến đặc điểm đó”;

Chuyên ngành: Địa chất học;                       Mã số 9440201.

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 11 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, số 67, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tham gia đóng góp ý kiến giúp NCS chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện luận án tiến sĩ.

Để biết thêm thông tin về Hội thảo xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Văn Luyện, phòng KH,ĐT&HTQT, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; email: luyennv@mail.ru; ĐT: 0966688289.

Trân trọng kính mời!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, KH,ĐT&HTQT, NVL(4).

 

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH,ĐT&HTQT

 

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Đại Trung

 

Bài trướcBản tin Kinh tế địa chất – nguyên liệu khoáng tháng 4 năm 2023
Bài tiếp theoGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ