Luận án tiến sĩ: “Đặc điểm tính chuyên hóa sinh khoáng và mức độ bóc mòn granitoid khối Ngọc Tụ, Kon Tum”- Đỗ Đức Nguyên

202

08/09/2023

THÔNG TIN TÓM TẮT MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: Đặc điểm tính chuyên hóa sinh khoáng và mức độ bóc mòn granitoid khối Ngọc Tụ, Kon Tum

Chuyên ngành: Địa chất học                        Mã số: 09440201

Nghiên cứu sinh: Đỗ Đức Nguyên

Người hướng dẫn 1:  TS Mai Trọng Tú

Người hướng dẫn 2: TS Trịnh Xuân Hòa

Cơ sở đào tạo: Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản.

  1. Những đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án:

Trên quan điểm tính chuyên hóa địa hóa của đối tượng địa chất có liên quan mật thiết với tiềm năng sinh quặng và môi trường hoạt động của dung thể có tính chuyên hóa địa hóa quyết định khả năng sinh quặng (chuyên hóa sinh khoáng), luận án đã làm rõ đặc điểm thành phần vật chất (thành phần hóa học, thạch học, địa hóa, thạch địa hóa và thành phần bao thể) để đánh giá tính chuyên hóa sinh khoáng của thể granitoid Ngọc Tụ.

Luận án sử dụng lý thuyết chuyên hóa địa hóa, chuyên hóa sinh khoáng và các phương pháp xác định độ sâu bóc mòn đã và hiện đang được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn điều tra địa chất và tìm kiếm, phát hiện khoáng sản ở LB Nga. Ở LB Nga, các kết quả đánh giá tính chuyên hóa sinh khoáng đã được sử dụng để thành lập bản đồ chuyên hóa sinh khoáng và dự báo triển vọng khoáng sản. Bằng phương pháp đánh giá độ sâu bóc mòn và khối lượng U bị đưa vào môi trường trầm tích, các nhà địa chất đã nghiên cứu và tiến hành khoan ở các trũng trầm tích và phát hiện các mỏ urani kiểu “lòng cổ”.

  1. Những luận điểm mới được rút ra từ luận án:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về thành phần vật chất, điều kiện thành tạo, địa hóa, bao thể, luận giải theo các lý thuyết khoa học hiện đại, luận án đã chứng minh granitoid khối Ngọc Tụ có tính chuyên hóa sinh khoáng Mo, W, U.

Lần đầu tiên luận án đánh giá granitoid khối Ngọc Tụ cho thấy khối tương ứng với tướng xâm nhập nông và mức bóc mòn mức trung bình- thấp.

Chi tiết luận án xem trong tệp tin đính kèm.

 z01. Toan van luan an z02. Tom tat (Tieng Viet) z03. Tom tat (Tieng Anh) z05.Thong_tin_diem_moi (tieng Viet) z06.Thong_tin diem_moi (tieng Anh)

Bài trướcBản tin kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng tháng 7 năm 2023
Bài tiếp theoĐón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Thái Lan