Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ
Latest

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

By   /  22/05/2023  /  Quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Giay chung nhan – Dang ky hoat dong KH&CN

Đọc tiếp →
Latest

Tọa đàm khoa học hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

By   /  21/05/2018  /  Hoạt động khoa học, Quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ, Tin tức  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Tọa đàm khoa học hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáng thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tọa đàm khoa học về những kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và […]

Đọc tiếp →
Latest

Thông tư Số: 05/2015/TT- BTNMT Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư Số: 05/2015/TT- BTNMT Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Số:   05/2015/TT- BTNMT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2015 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/11/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; […]

Đọc tiếp →