Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ

3

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học thuộc Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Tổng hội Địa chất Việt Nam, trường Đại học Mỏ – Địa chất, Viện Dầu khí, cùng đông đảo các nhà khoa học của Viện. PGS.TS Trần Tân Văn – Viện trưởng chủ trì hội thảo.

TS.Trịnh Hải Sơn thay mặt tập thể tác giả trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu đạt được của đề tài. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm rõ được đặc điểm địa chất – cấu trúc, thành phần vật chất, môi trường và điều kiện thành tạo, tiềm năng chứa khí đá phiến của các thành tạo đá phiến sét đen ở Tây Bắc Việt Nam.Trên cơ sở đó đã xây dựng được tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm khí đá phiến; xác lập được tổ hợp tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm khí đá phiến ở Tây Bắc Việt Nam; thành lập sơ đồ phân vùng triển vọng khí đá phiến ở Tây Bắc Việt Nam, làm tiền đề cho các công tác điều tra, nghiên cứu tiếp theo.

Các nhà  khoa học tham dự hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi và đóng góp nhiều ý kiến để tập thể tác giả hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài.

PGS.TS Trần Tân Văn kết luận buổi Hội thảo:

– Đề tài có hệ phương pháp nghiên cứu hợp lý; có nhiều kết quả phân tích định lượng, trong đó một số kết quả phân tích ở nước ngoài trên cơ sở hợp tác quốc tế;

– Cần tổng hợp thêm các tài liệu về cấu trúc – kiến tạo, địa vật lý…, từ đó xác định rõ hơn bộ tiêu chí đánh giá tiềm năng khí đá phiến của các thành tạo địa chất, làm cơ sở áp dụng hiệu quả cho các cấu trúc địa chất khác;

– Làm rõ hơn cơ sở khoa học trong việc phân vùng triển vọng, nguyên tắc xây dựng chú giải sơ đồ phân vùng triển vọng khí đá phiến của khu vực nghiên cứu.

Thay mặt tập thể tác giả,TS. Trịnh Hải Sơn cảm ơn, xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

 

 

Phòng Khoa học công nghệ – Hợp tác quốc tế

Bài trướcHội thảo hợp tác giữa JAMSTEC và các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về nghiên cứu địa chất và khoáng sản biển
Bài tiếp theoHội thảo hợp tác xây dựng dự án về phát triển bền vững lưu vực sông Hồng