Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

12

Sáng ngày 21/01 Hội đồng Khoa học Công nghệ (HĐKHCN) Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Hải Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; các đồng chí là thành viên của Hội đồng khoa học, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Viện  cùng tham dự.

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Trung – Thư ký Hội đồng KHCN cho biết: trong năm qua, trước diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh phức tạp, đặc biệt dịch bệnh Covid-19, Hội đồng Khoa học Công nghệ Viện đã khắc phục khó khăn, lãnh chỉ đạo triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được Bộ Tài  nguyên và Môi trường giao. Trong đó, một số kết quả nổi bật như: các thành viên của HĐKHCN đã tham gia họp 06 lần để tư vấn đề xuất các nhiệm vụ của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (VĐCKS) và 04 lần tham gia gặp gỡ trao đổi với các tổ chức ngoài nước, trong nước về hợp tác nghiên cứu khoa học; Tham gia hơn 100 buổi thẩm định, xét duyệt kế hoạch, nghiệm thu thực địa, nghiệm thu bước, xét duyệt thuyết minh đề cương, hội thảo xây dựng thuyết minh mở mới, hội thảo đề xuất mở mới nhiệm vụ khoa học, hội thảo nội dung báo cáo kết thúc, hội thảo xuất bản v.v. được tổ chức tại VĐCKS cũng như ở các đơn vị khác.

Năm 2020, 32 thành viên của HĐKHCN đã được giao và tham gia thực hiện: 17 NVTXTCN thuộc nhiệm vụ KHCN; 12 đề tài thuộc nhiệm vụ KHCN trong đó có: 07 đề tài KHCN cấp Bộ Bộ TNMT, 04 đề tài KHCN cấp cơ sở thuộc Bộ TNMT; 04 dự án Hợp tác quốc tế (HTQT) thuộc Bộ TNMT; 01 đề tài KHCN cấp Nhà nước Bộ KHCN, 02 nhiệm vụ không thường xuyên; 05 đề án, dự án thuộc nhiệm vụ chuyên môn trong đó có: 01 đề án Chính phủ đang triển khai; 01 đề án kết thúc giai đoạn 1 và 03 đề án đang triển khai.

Trong năm 2020, có 07 nhiệm vụ kết thúc gồm: 04 đề tài KHCN cấp cơ sở, 02 đề tài KHCN cấp Bộ, 01 đề tài cấp Nhà nước

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các cuộc họp, hội thảo diễn ra theo hình thức trên mạng internet. Tuy nhiên vẫn có 05 cuộc trao đổi chính thức giữa HĐKH với các đối tác Canada, Ý-Pháp về sụt lún đồng bằng sông Cửu Long, Công viên địa chất v.v.

Dự án HTQT với tổ chức Liên trường Đại học khối Flanmish Vương quốc Bỉ (VLIR-OUS) về ”Tác động của xâm nhập mặn đối với tài nguyên nước và thủy lợi ở khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” chuyển tiếp năm 2020 đã điều tra địa chất thủy văn, lấy và phân tích mẫu nước giếng khoan và giếng đào (hàm lượng cations, anions, v.v), khoan và quan trắc các thông số địa chất thủy văn (mực nước, độ dẫn điện nước, độ mặn, TDS, v.v).

Dự án HTQT với Cục Địa chất Vương quốc Anh (BGS) qua Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới Vương quốc Anh (URKI)  về “Thiết lập trạm quan trắc đa thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu cho Hà Nội” chuyển tiếp năm 2020 đã xây dựng cơ sở dữ liệu về trượt lở đất của một số khu vực thuộc lưu vực Sông Hồng được đảm bảo chất lượng ở định dạng kỹ thuật số, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về thông tin không gian đất của một số khu vực thuộc lưu vực Sông Hồng, thành lập các bản đồ hiện trạng sử dụng đất của một số khu vực thuộc lưu vực Sông Hồng qua các năm, khảo sát, lựa chọn, lắp đặt các trạm quan trắc đa thiên tai, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về lưu lượng sông và mực nước lũ theo các giai đoạn tại các trạm quan trắc, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về lượng mưa theo chuỗi thời gian tại các trạm v.v.

Dự án HTQT với VLIR-OUS về ”Xây dựng năng lực quản lý thiên tai cho khu vực miền núi huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình”” đã tiến hành khảo sát thực địa, thiết lập mạng lưới tình nguyện quan trắc thiên tai dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đánh giá rủi ro thiên tai, thành lập bản đồ rủi ro trượt lở tính toán đến các thiệt hại về người và tài sản, ghi nhận và đánh giá sự nhận thức về rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro ở cấp độ hộ gia đình và các cơ quan liên quan, tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu về GIS, viễn thám, nghiên cứu thực nghiệm và khoa học công dân trong Viện ĐCKS và các trường đại học hợp tác, thiết lập mạng lưới giữa các cơ quan liên quan và đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện quản lý rủi ro thiên tai v.v.

Dự án HTQT với URKI về ”Xây dựng mạng lưới nhằm tăng cường khả năng chống chịu đa tai biến tự nhiên-nhân sinh” đã gặp gỡ, trao đổi và ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước, tổ chức hội thảo khởi động dự án.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐKH, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận đánh giá, tổng kết công tác KHCN năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. Hội nghị đã đưa ra các quyết định và định hướng quan trọng về kiện toàn cơ cấu, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động KHCN của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Kết thúc Hội nghị TS. Trịnh Hải Sơn – Chủ tịch HĐKH bày tỏ tin tưởng rằng trong năm 2021, với cơ cấu và định hướng phát triển mới, Hội đồng Khoa học Viện sẽ không ngừng phát huy vai trò của mình, tích cực, chuyên nghiệp và chủ động, hoạt động có hiệu quả hơn, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng về địa chất và khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ẩn sâu, tai biến địa chất, di sản địa chất góp phần xây dựng phát triển Viện ngày càng lớn mạnh.

Phòng KH, ĐT & HTQT

Bài trướcĐưa giá trị di sản công viên địa chất vươn tầm thế giới
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết công tác đào tạo sau đại học năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021