Hội nghị tổng kết công tác đào tạo sau đại học năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

18

Chiều ngày 28 tháng 1 năm 2021, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo sau đại học năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. TS Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng, Trưởng Ban Đào tạo sau Đại học Viện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Ban Đào tạo sau Đại học cùng các thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh, các nghiên cứu sinh (NCS).

Sau bài phát biểu khai mạc hội nghị của TS. Trịnh Hải Sơn, TS. Nguyễn Đại Trung, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Thư ký Ban Đào tạo sau Đại học đã trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo sau đại học năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Theo báo cáo, tính đến hết năm 2020, Viện có 20 người trình độ tiến sĩ trong đó có 02 PGS. Thực hiện các quy định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, về đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu, hiện nay Viện được phép tuyển sinh và đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Địa chất học; tạm thời dừng tuyển NCS ngành  Khoáng vật học và Địa hóa học. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở đào tạo sau Đại học Viện đang có 04 NCS chuyên ngành Địa chất; số viên chức đang làm NCS tại các Cơ sở đào tạo trong nước có 05 người, trong đó có 01 NCS đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở; 06 viên chức đang làm NCS tại CHLB Đức, Trung Quốc, Bỉ; trong số đó có 01  NCS đang trong tình trạng bảo lưu.

Trong năm 2020, Ban Đào tạo sau Đại học Viện đã tổ chức các hoạt động bao gồm: thực hiện đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ với Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông báo tuyển sinh NCS chuyên ngành Địa chất học; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cho các NCS bảo vệ tiểu luận tổng quan , các chuyên đề Tiến sĩ và Hội thảo khoa học luận án Tiến sĩ; củng cố, kiện toàn Ban Đào tạo sau Đại học Viện gồm có 15 thành viên, trong đó có 02 PGS.TS và 13 tiến sĩ; thực hiện đầy đủ công tác báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung, hoạt động đào tạo sau đại học theo quy chế đào tạo; thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch học tập theo tiến độ của các NCS đang làm NCS tại Viện.

Về phương hướng, hoạt động năm 2021, công tác đào tạo sau đại học của Viện sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy chế, quy trình và các biểu mẫu kèm theo của Viện về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ. Đồng thời tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu của Viện đáp ứng tốt nhất đào tạo các chuyên ngành; hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng quy định và tổ chức; thực hiện giảng dạy các học phần ở trình độ tiến sỹ cho các NCS tại Viện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc NCS đảm bảo tiến độ học tập đề ra.

Kết luận tại hội nghị, TS. Trịnh Hải Sơn mong muốn sau khi kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, Ban Đào tạo sau Đại học Viện sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của mình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu, hoạt động có hiệu quả hơn, trọng tâm là  công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo tuyển sinh NCS trong giai đoạn tiếp theo, góp phần đưa công tác đào tạo sau đại học của Viện ngày một phát triển bền vững.

Phòng KH, ĐT & HTQT

Bài trướcHội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoViện Khoa học Địa chất và Khoáng sản làm việc với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên nước (BGR)