Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
6731 NVTX. 2019.03.11 Nghiên cứu, đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên và nhân sinh đến sự biến đổi của thạch nhũ trong các hang động Karst ở Việt Nam 01/01/2019 12 tháng
6732 NVTX. 2019.03.12 Đánh giá khả năng sinh khoáng perlit và zeolit của các thành tạo Magma phun trào Mesozoi muộn - Kainozoi ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. 01/01/2019 12 tháng
6733 NVTX. 2019.03.13 Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất khoáng 01/01/2019 12 tháng
7051 NVTX.2020.03.03 Địa tầng các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc và khoáng sản liên quan 01/01/2020 12 tháng
7059 NVTX.2020.03.10 Nghiên cứu các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng và khoáng sản liên quan 01/01/2020 12 tháng
7053 NVTX.2020.03.05 Nghiên cứu các yếu tố Địa chất thủy văn và Địa chất công trình liên quan đến sự sụt lún mặt đất tại một số khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long 01/01/2020 12 tháng
7063 NVTX.2020.03.14 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khoanh vùng bảo tồn các giá trị di sản địa chất 01/01/2020 12 tháng
7055 NVTX.2020.03.06 Nghiên cứu hệ phương pháp địa hóa trong tìm kiếm, khoanh vùNghiên ng triển vọng khoáng sản và dự báo quặng ẩn, ẩn sâu của W, Au, Cu. 01/01/2020 12 tháng
7061 NVTX.2020.03.12 Nghiên cứu triển vọng và đánh giá khả năng sử dụng các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất gốm sứ. 01/01/2020 12 tháng
7060 NVTX.2020.03.11 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng cát nghiền làm vật liệu xây dựng từ đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ. 01/01/2020 12 tháng
1 2 3